Manyanmaar

(1992)Mukesh, Jagathy Sreekumar, Srinivasan, Ramya Krishna, Prathapachandran, Rajan P Dev, Vijayaraghavan, Ganesh Kumar, Jagadish, Mammukoya, Mala Aravindan